Cây nước nóng lạnh Sakerama S22LD
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hà Nội.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
2.250.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Sakerama S19LD
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hà Nội.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
1.750.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Myota KR-J2
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hà Nội.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
3.500.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Sakerama 18LD
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hà Nội.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 bình nước lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
1.800.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Myota 20E
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hà Nội.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
1.900.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Myota 20B
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hà Nội.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 bình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
2.750.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Sakerama S24LD
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hà Nội.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
1.950.000 VNĐ
cây nước lóng lạnh Sakerama S16LD
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hà Nội.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Tặng: 1 bình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
1.750.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Sakerama S25LD
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Miễn phí vận chuyển toàn thành phố Hà Nội.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
1.850.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38N
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
3.300.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG39B
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
4.250.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG36R
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
4.250.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG36
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
4.350.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35N
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 bình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
3.600.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG35
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
4.500.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
2.600.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG37
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
3.000.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG40N
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
4.050.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
3.050.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG40
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
3.000.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG44
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 bình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
4.060.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG42
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
3.800.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41W
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 bình nước lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
4.100.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG43
 • Làm nóng lạnh bằng block
 • Vận chuyển miễn phí trên toàn thành phố Hà Nội
 • Đèn hiển thị nhiệt độ
 • Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
 • Bảo hành: Chính hãng 12 Tháng - Nhập khẩu chính thức.
 • Tính năng: Làm lạnh, đun nước, tự ngắt điện khi hết nước
 • Tặng: 1 mình nước khoáng lavie khi khách hàng mua bất kỳ một sản phẩm cây nước nóng lạnh nào của công ty chúng tôi.
4.150.000 VNĐ